Mordet paa Elinor!

Et helt nyt Spændende Mord-Mysterie for HELE Familien!

Fra 2 til 10 Gæster fordelt paa 1-2 Hold, Spillet tager op til 1 time og 15 minutter og er sjovt for baade børn og voksende.

 

 mordet paa elinor 01 6

Historien:

En kold Vinternat blev der begaaet et frygteligt Mord paa Hotellet. Frk. Elinor Marie Lorentzen blev fundet død, Myrdet paa hendes Værelse! Politiet har foretaget mange undersøgelser af Gerningsstedet for at finde den skyldige Gerningsmand, men af uforklarlige aarsager er alle spor i sagen forsvundet og Politiet staar nu paa helt bar bund. Derfor har Politiet kontaktet Jer, landets bedste Detektiver, som forhaabentligt kan genfinde de mange spor i sagen og løse Mordgaaden.

 mordet paa elinor 01 6

Hvordan fungerer spillet:

Naar I ankommer til Hotellet vil Hotelejeren tage glædeligt imod jer og I vil faa en introduktion til spillet. Naar I er blevet Fotograferet og I har fundet jeres Holdnavn vil spillet og jeres tid starte og I skal nu inden for 1 time og 15 minutter finde den rette Gerningsmand. Dette gør I ved at aabne de mange skabe, Kister og Døre rundt omkring paa vores store Hotel og forhaabentligt kan I faa Døren aabnet ind til Gerningsstedet, Elinors Hotel Værelse. For at aabne op ind til de gemte spor i sagen, maa I løse de mange sjove og udfordrende gaader. Spillet bliver kun meget sjovere, hvis I er 2 hold som dyster imod hinanden og kæmper om at finde den rette Gerningsmand hurtigst.

Spillet er lineært bygget op, hvilket vil sige at I skal løse de mange opgaver i den forudbestemte rækkefølge og imod sætningen til vores Escape Rooms vil I møde en del Hængelaase.

Hvis De har glemt Deres Detektiv-hat, og/eller pibe vil de blive udleveret ved ankomst til Hotellet.

 mordet paa elinor 01 6

 

Priser:

Tilbudspris i August og September maaned:

700 kr. pr. Hold uanset antal, dog max 5 Gæster pr. Hold

mordet paa elinor 01 6