"Den Hemmelige Logo"

(Forkortet: DHL)

Den Hemmelige Loge (The Secret Society) er en af Verdens ældste Loger, der efter sigende har Brødre og Søstre over hele Verden, og kæmper paa De Godes side. Men da alt ved "DHL" er meget hemmeligt, og at den officielt ikke findes gør, at oplysningerne omkring den er MEGET sparsamme... At vi overhovedet kender til dem, er en skriftrulle fundet paa Statsarkivet i Kolding, med en historie/myte fra gammel tid om et opgør mellem Det Gode og Det Onde, der fandt sted i Kolding.

 Efter sigende kan man ikke bare blive en del af "DHL", man skal inviteres...

 

Vi haaber at vi snart kan komme med flere oplysninger.