Den Sande historie om Hotel Trapped.

Aaret er 1929. Hotel Trapped er gen-aabnet efter den voldsomme brand, der brændte og ødelagde en store dele af Hotellet!

Hele genopbygningsfasen har taget adskillige aar, og har været plaget af uforklarlige og grusomme dødsfald. Personer er forsvundet sporløst og andre er som blevet Besat af Ondskab.

Tilbage i middelalderen blev omraadet hvor Hotel Trapped ligger i dag, brugt til kirkegaard for byens fattige. I 1769 aabnede Danmarks første Sindssygehospital paa Den Gamle Kirkegaardsgrund. De gamle grave blev aldrig fjernet. I slutningen af 1800-tallet herskede Den Berygtede Overlæge J.H. Seidelin paa Sindssygehospitalet, og han foretog frygtelige og uhyggelige eksperimenter. Det lykkedes dog aldrig at kurere de Sindssyge, tværtimod blev de fleste som vilde dyr og der gaar historier om at de indsatte slagtede flere af plejerne i ren ondskab. I 1895 blev Sindssygehospitalet lukket, da nogle af de indsatte var forsvundet sporløst og der skete uforklarlige dødsfald.

Hr. Doktor Seidelin forsvandt tilsyneladende ogsaa...

Herefter stod bygningen tom i flere aar, indtil familien With købte og omdannede de forladte bygninger til det eksklusive Hotel Tower Kolding, der aabnede i 1909. Hotellet blev besøgt at mange kendte og velstaaende personer og frem til den tragiske brand i 1919, hvor 52 omkom, var Hotellet et af de mest Luxusøse og velbesøgte i Danmark.

Det var et meget voldsomt, nærmest uforklareligt, uvejr, hvor bland andet flere lyn slog ned frt samme sted i Hotel Tower Kolding. Umiddelbart var det dem der startede branden. Hotellet blev meget beskadiget. Branden startede i Vestfløjen, der i Sindssygehospitalets tid rummede Vagtstuen og Cellerne til de indsatte. Familien With valgte at starte genopførelsen kort tid efter branden, men pga. nye uforklarlige dødsfald og mystiske hændelser tog genopførelsen længere og længere tid, alt i mens Familien og de Ansatte blev mere og mere Sindsforvirrede. Det var nærmest som om at Hotellet havde faaet sin egen Sjæl og en Magt der var saa stor at det selv kunne bestemte hvilke Gæster det ville lukke ind... og eventuelt ud igen!

Ved Hotellets genaabning fremstod det indvendigt Prangende og Elegant, men lige bag facaden lurer Ondskaben. Alle Gæster der ikke kommer ud i tide, der vil deres Sjæle blive indfanget af Hotellets Sjæle-Uddriver og de vil blive en del af Hotellets Mørke Side. Alle de indfangede Sjæle vil blive sluppet løs paa Hotellet hvert aar i Oktober Maaned!...

 Ligeledes sker der underlige ting Nytaarsaften paa Hotellet hvilket gør at det altid er 1929!
Hvorfor? Det maa De selv træde indenfor for at erfare... Hvis De Tør!