Vores Handelsbetingelser

Hotel Trapped

Hotel Trappeds Handelsbetingelser:

Naar De afgiver en ordre paa hoteltrapped.dk eller via mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller over telefon 4242 1014 indaar De en aftale med: Hotel Trapped Niels Bohrs Vej 3D 6000 Kolding CVR: 27 00 69 57

Naar De indgaar aftale med os, accepterer De samtidig disse handelsbetingelser, og vi beder Dem derfor læse dem grundigt, inden De bestiller Oplevelser hos os.

Aftalen indgaas paa dansk.

For at købe oplevelser hos os skal De være fyldt 18 aar. Udbuddet af vores oplevelser paa hoteltrapped.dk er kun en opfordring til Dem om at fremsætte et tilbud ved at sende os Deres ordre, aftalen er først endelig, naar De har Godkendt forhaandsreservationen som De faar fremsendt via mail samt naar De har betalt, og vi har accepteret Deres ordre ved at fremsende en endelig ordrebekræftelse til Dem.

De kan bestille den ønskede oplevelse hos os ved at kontakte os paa telefon 4242 1014, paa e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller via vores online booking paa hoteltrapped.dk.

For at bestille en af vores oplevelser online skal De klikke på “Bestil Escape Room" paa vores hjemmeside hoteltrapped.dk. De vil herefter blive bedt om at vælge hvilken dato De ønsker oplevelsen og herefter tidspunktet. Herefter skal De opgive antallet personer samt Deres efternavn, e-mail-adresse og telefonnummer.

Herefter skal De tilkendegive at De accepterer vores handelsbetingelser, hvorefter De skal trykke paa ”Bekræft Deres Reservation” for at reservere Deres oplevelse.

De vil da modtage en e-mail til den mailadresse som De har oplyst i Reservationen, denne mail er kun en gengivelse af den ordre, De netop har givet og ikke er udtryk for, at ordren er behandlet, eller for at der er indgaaet en aftale med Dem og os. Aftalen er først indgaaet, naar De modtager en ordrebekræftelse fra os. De skal klikke paa bekræftigelseslinket i den mail som De har modtaget fra os, for at bekræfte datoen samt tidspunktet for den reserverede oplevelse og De vil blive bedt om at forudbetale beløbet via Mobile Pay eller bankoverførsel. Naar vi har modtaget Deres bekræftelse samt betaling vil vi fremsende den endelige ordrebekræftelse og først herefter er Deres reservation gennemført og gældende.

De vil modtage den endelige ordrebekræftelse fra os pr. e-mail, naar Deres bestilling er gennemført og vi har accepteret Deres ordre. Vi opbevarer Deres ordre og ordrebekræftelse, og De kan til enhver tid få en kopi heraf ved at kontakte os.

Som køber er det Deres ansvar at kontrollere om ordrebekræftelsen – aktivitet, dato og tidspunkt – er i overensstemmelse med det bestilte. Hvis ikke skal De hurtigst muligt rette henvendelse til Hotel Trapped pr. e-mail eller telefon, saa Deres ordre kan blive rette korrekt til.

Hotel Trapped gør opmærksom paa, at Deres Reservation først er endeligt gældende, naar vi har fremsendt den endelige ordrebekræftelse herpaa. Booking af oplevelser mv. er alene gyldig til den dato og tid, som staar på ordrebekræftelsen. Hotel Trapped forbeholder sig retten til at bede kunden om at fremvise gyldig ordrebekræftelse ved fremmøde.

Naar vi har bekræftet Deres køb af en oplevelse eller gavekort, bliver ordrebekræftelsen og/eller gavekort sendt pr. e-mail til Dem. Gavekort kan ikke ombyttes til kontanter eller refunderes.

Bortkomst af gavekort Saafremt købers gavekort bortkommer, kan ny rekvireres ved personlig henvendelse hos os. Det er dog et krav, at køber kan forevise gyldig billedlegitimation samt give korrekte oplysninger om hvilket telefonnummer og hvilken e-mailadresse, der er opgivet ved køb.

Ændring eller annullering af ordre Efter ordreafgivelsen kan De ændre Deres ordre ved at kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller via telefon 4242 1014. Bemærk dog vores afbestillingspolitik (se længere nede). Uden at være forpligtet til at betale erstatning eller i øvrigt dække Deres omkostninger, er vi berettigede til at annullere et køb i følgende situationer: • hvis der er sket en utilsigtet fejl paa hoteltrapped.dk som f.eks. en betalingsfejl. • hvis Deres betalingsoplysninger ikke kan verificeres eller ikke er korrekte. • hvis vi har mistanke om, at Deres ordre er afgivet i ond tro eller i relation til ulovlige aktiviteter. Vi vil forsøge at løse problemet, ligesom vi naturligvis vil underrette Dem om en eventuel annullering, før den finder sted. Hvis en annullering finder sted, vil vi returnere alle eventuelle betalinger uden meromkostninger for Dem.

Priser og betaling. Alle priser er dagspriser, som opdateres løbende. De priser, der fremgaar paa hoteltrapped.dk er gældende på købstidspunktet. Vi forbeholder os retten til at ændre vores priser, men det paavirker naturligvis ikke ordrer, som vi har accepteret ved at fremsende en ordrebekræftelse. Naar De afgiver en ordre paa hoteltrapped.dk.dk eller via telefon eller mail kan betalingen kun ske via Mobile Pay. Ønsker De at betale kontant eller med kort VISA/Mastercard skal dette aftales med Hotel Trapped, da vi kun kan tage imod disse betalingsformer ved personligt fremmøde. Alle bestillinger til vores oplevelser skal som udgangspunkt betales forud, medmindre andet er aftalt med os.

Ønsker De at betale med EAN nummer paalægges et gebyr paa kr. 100,00 og bestillingen kan kun ske via telefon, mail eller ved personligt fremmøde, hvor vi beder om alle relevante oplysninger.

Afbestilling/reducering: Afbestilling er, naar De helt eller delvist foretager annullering, reduktion eller lignende ændring af de aftalte bestillinger. Afbestilling af arrangement eller reducering af deltagerantal skal ske til telefon 4242 1014 eller via mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Betalt Depositum betales IKKE TILBAGE ved aflysning/flytning af oplevelse/arrangement.

Ved afbestilling af hele arrangementet opkræves en procentdel af den samlede pris: • Mellem 14-7 døgn før afvikling af det bestilte arrangement – 50% • Mellem 6-2 døgn før afvikling af det bestilte arrangement – 75% • Ved afbestilling af arrangementet 1 dag før den aftalte dato opkræves 100% af den aftalte pris.

Ændring i deltagerantal: Reduceres deltagerantallet opkræves en procentuel godtgørelse af det afmeldte antal gæster, som her angivet: • Mellem 14 og 07 døgn før arrangementsdatoen – 50% • Mellem 6 og 2 døgn før arrangementsdatoen – 75% • Ved reducering af antal Gæster 1 dag før den aftalte tid, opkræves det fulde beløb for det antal Gæster arrangementet var bestil til.

Billetter til Spøgelseshuset kan ikke refunderes eller ombyttes.

Vi gør opmærksom paa at der ogsaa opkræves fuld pris, hvis Gæster ankommer mere end 15 minutter forsinket i forhold til den aftalte tid, ogsaa selvom det er personalet hos Hotel Trapped der herefter afviser at gennemføre arrangementet for Gæsterne.

Vi gør opmærksom paa at alt kommunikation samt vores oplevelser foregaar kun paa Dansk. 

Reklamation. Reklamation SKAL SKE SKRIFTLIGT senest 8 dage efter Deres besøg/arrangementsdatoen. Henvendelse SKAL SKE tilDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tvister Enhver tvist, der involverer køb hos Hotel Trapped er underlagt dansk ret og de danske domstole, medmindre præceptiv lovgivning tilsiger andet.

Markedsføring Hotel Trapped er berettiget til at optage kunder på referencelister til brug i henhold til markedsføring. Samtykke hertil gives ved accept af handelsbetingelserne. Kundens samtykke hertil kan til enhver tid tilbagekaldes ved at fremsende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Behandlingen af dine personoplysninger Vi respekterer naturligvis Deres privatliv og behandler Deres personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen paa omraadet. Vi deler ikke Deres oplysninger med tredjepart.

Hotel Trappeds omraade er videoovervaagnet. Ved velkomst til Hotel Trapped tages der altid et Gruppebillede af selskabet, dette billede sendes gratis til kunden via SMS og Hotel Trapped er berettiget til at bruge dette billede i markedsføring paa vores hjemmeside samt sociale medier. Samtykke hertil gives ved accept af handelsbetingelserne. Kundens samtykke hertil kan til enhver tid tilbagekaldes ved at fremsende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Forbehold Hotel Trapped tager følgende forbehold: Forbehold for fejl i priser samt for udsolgte varer og arrangementer. Forbehold for trykfejl og/eller systemfejl genereret af bookingsystemet. Forbehold for at kunne ændre pladstildelingen. Forbehold for at afvise holdet/enkelte deltagere hvis disse møder op med 15 minutters forsinkelse af det bookede tidspunkt.

Copyright Hotel Trapped 2016-2022