Hvad fremtiden bringer

Vores Nuværende Attraktioner:

Vi har fra starten planlagt 10 meget forskellige og unikke Escape Rooms, Intelligente Værelser der kunne interagerer paa Gæsternes input og reaktioner.

Da vores Attraktioner er meget krævende at bygge, kan vi "kun" naa at bygge ca. en om aaret.

"Spøgelseshuset" aabnede i efteraaret 2017 og er hvert aar siden blevet udbygget, til nu at have Danmarks Længste tur paa 70 min.

"Den Sidste Vilje" er vores store Modegaade for op til 26 Gæster. Aabnede i foraaret 2018.

"Retro- og Spil-Cafe" med over 600 bræt- og retro spil. Aabnede i foraaret 2019.

"Værelse 7", aabnede i Sommeren 2019, og det unikke Værelse blev straks et kæmpe succes, og kaldt for Danmarks bedste.

"Værelse 13", aabnede Sen-Sommeren 2020. Den svære 2'er! Men ifølge os selv og vores Gæsters Anmeldelser er det bedre end Værelse 7.

Kommende Attraktioner:

"Jagten" er ikke et Escape Room, men vores arbejds-titel paa en meget unik og kæmpe Attraktion for 2 - 30 Gæster der vil foregaa paa HELE Hotellets omraade. Er planlagt til at aabne sent i 2021.

"Lounge 2" er en stor udvidelse til selve Hotellets omraade og vores Retro- Spil- Cafe og vil give meget mere plade til især Retro delen. Aabner sent i 2021.

"Det Gamle Tivoli" (Escape Room) aabner forhaabenligt i foraaret 2022. Vi er begyndt med bygge arbejdet...

"Taarnet" (Escape Room) bliver vores største Værelse og meget specielt afslutning. Et Værelse med meget højt til loftet. Er planlagt til at aabne i 2023.

"Værelse 6" (Escape Room) er planlagt til at aabne i 2024.

2025 og frem er "Hemmelige Titler" som vi endnu ikke kan røbe... Der vil dog ogsaa gennem aarene komme andre mindre Attraktioner der vil aabne sideløbende med vores store Attraktioner.