Vores Attraktioner og hvad fremtiden bringer:

 Lige fra da vi begyndte at planlægge og tegne Hotel Trapped var det planen at det skulle være Koldings nye store Oplevelsescenter med mange forskellige attraktioner som Escape Rooms, Spøgelseshus, Mordgaader, Spil Cafe samt andre spændende attraktioner som vi desværre ikke kan røbe endnu, men vi garanterer at alt hvad vi laver og bygger bliver i den kendte Hotel Trapped stil og kvalitet.

Vores Escape Rooms:

Der var fra starten planlagt 10 meget forskellige og unikke Escape Rooms, Intelligente værelser der kunne interagerer på gæsternes input og reaktioner. Da vores Escape Room er meget krævende, kan vi "kun" nå at bygge et om aaret, saa unikke er de.

"Værelse 7", åbnede i 2019, og det unikke Værelse blev straks et kæmpe succes, og kaldt for Danmarks bedste.

"Værelse 13", åbnede i 2020. Den svære 2'er! Men ifølge mange at vores Gæster og anmeldelser er det bedre end Værelse 7.

"Det Gamle Tivoli" aabner forhaabenligt i 2021. Vi er langt med bygge arbejdet...

"Taarnet" er planlagt til at aabne i 2022.

"Værelse 6" er planlagt til at aabne i 2023.

2024 og frem er "hemmelige titler" som vi endnu ikke kan røbe...

 

Vores Spøgelseshus: