VIGTIG VIDEN OM SPØGELSESHUSET:

Følgende regler og information, skal De kunne accepterer før De bestiller Deres billet:

1) Naar De kommer ind af porten til Hotel Trapped, befinder De Dem på et hjemsøgt omraade, hvilket betyder at De accepterer at De er med i et Total Teater.

Dette Teater kan medføre chok og berøring af Hotellets Aktører, allerede inden De bliver lukket ind på Deres tur. 

v13 statisk 01
2) Vi anbefaler kraftigt at De tager praktisk fodtøj paa samt varmt tøj, der maa blive beskidt, da turen bl.a. gaar igennem et Gammelt uopvarmet Sindssygehospital og en tur i den mørke og vaade Skov.
Vær opmærksom paa, at De kan være uheldig at støde imod en ru overflade, teatersminke eller andet der kan beskadige Deres tøj og sko.
v13 statisk 02
3) Da vi gør brug af bl.a. stobelys, høje lyde, chok-effekter og da turen igennem Spøgelseshuset kan virke fysisk krævende, er turen ikke egnet til gravide,
epileptiker, kørestolsbrugere, daarligt gående, daarlige knæ, daarlig ryg, og personer med daarligt hjerte eller lignende.
v13 statisk 03
 4) Vi har ingen aldersgrænse paa turen igennem Spøgelseshuset, dog fraraades børn under 10 aar at deltage og børn under 14 aar, skal være ifølge med en voksen. 
Det er Jer som der kender Jer selv/Jeres børn bedst og har ansvaret. Vælger De at købe en billet til en tur der alligevel
viser sig at være for uhyggelig og De er nødsaget til at give op undervejs, refunderes billetten ikke.
v13 statisk 04
5,1) Det er ikke tilladt for Dem at røre ved eller slaa ud efter Hotellets Aktører.
5,2) Det er ikke tilladt at kaste ting, vand eller lig. efter Hotelles Aktører.
5,3) Det er ikke tilladt at spiller smart og komme med haandende og dumsmarte bemærkninger til Hotellets Aktører, 
det er vigtigt for vores Aktører og de andre Gæster at De spiller med i vores Teater, samt retter Dem efter vores anvisninger paa turen.
5,4) Det er ikke tilladt at tale til Aktørerne, med mindre De opfordres til det. Dette betyder at kender De en af aktørerne,
så sig ikke Hej eller andet til ham eller hende.
Overtræder De alligevel overstaaende (punkt 5,1 til 5,4) vil De øjeblikkelig blive bortvist fra omraadet, og Deres billet vil ikke blive refunderet.
v13 statisk 05
6) Rygning er kun tillad udenfor Hotellet. Der maa ikke tændes ild og tobak nogle steder paa turen. Overtrædelse vil medføre bortvisning, og Deres billet refunderes ikke.
v13 statisk 06
7) Det er ikke tilladt at bruge Deres mobiltelefon undervejs paa turen, hverken til at lyse op, tage billeder eller filme med. Der maa dog
godt filmes og tages billeder i Receptionen inden og efter Deres tur. Vi anfefaler at De ikke medtager Deres mobiltelefon og andre værdigenstande paa turen, men lader det ligge i bilen eller aflevere det i Receptionen.
Bruger De alligevel Deres mobil undervejs, vil De blive taget ud af turen.
Der kan blive taget billede af Dem på turen, som vil blive lagt paa vore hjemmeside og Facebook. Hvis De ikke ønsker at Deres billede bliver lagt paa vores hjemmeside eller Facebook,
bedes De kontakte os herom, efter Deres tur.
v13 statisk 05 
8) Det er tilladt at optage turen med eget Go-Pro kamera, uden lys, pegende mod eget ansigt. Hvis De vil filme Deres tur
saa kontakt os inden. Dog skal De være opmærksom paa, at der ikke vil blive taget hensyn til at De gaar med kamera.
v13 statisk 08
9) Gæster der er paavirket af alkohol eller andre former for rusmidler, vil øjeblikkelig blive bortvist. Ved bortvisning refunderes billetter ikke.
v13 statisk 09
10) Købte billetter refunderes ikke ved fortrydelse, hvis muligt kan billetten byttes til en anden dato eller de kan faa et tilgodebevis til vores andre aktiviteter.
v13 statisk 05
11) Vær opmærksom paa at Hotel Trapped ikke erstatter ødelagte eller tabte ting.
Hverken sko, tøj, telefoner eller hvad De vælger at medbringe paa turen.
v13 statisk 12
12) Vær opmærksom paa at Deres vej igennem Spøgelseshuset flere steder er ujævn og fyldt med forhindringer.
Ved personskade eller materielskade kan Hotel Trapped ikke drages til ansvar.